• námořní kontejnerová doprava
  • silniční kontejnerová přeprava (disponujeme více než dvaceti kontejnerovými soupravami)
  • zajištění přeprav zboží ADR
  • kombinovaná doprava (využití železniční a silniční přepravy)
  • uvolnění kontejnerů v přístavech Hamburg / Bremerhaven
  • vystavení T1
  • zajištění celního řízení